Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

PROFIL

Her kan du læse om vores vision, værdier og skolens historie. Du kan endvidere læse om hele organisationen Ung Faxe under 'ORGANISATION' og vores ungdomsskolebestyrelse under 'BESTYRELSE'.

VISION

I 10. klasse på Ung Faxe har vi tre grundlæggende mål for os selv og vores elever:

 • Højt fagligt niveau
 • Selvforståelse
 • Sociale kompetencer

Det høje faglige niveau kommer af inspirerende og motiverende formidling af vores fagområder. Vi sætter vores elever i nye læringskontekster, der hjælper dem til at opnå indsigt i områder/begreber, som de før har haft svært ved at forstå. Vi bruger omverdenen som vores laboratorium, hvor teorien prøves af i praksis, og gennem praktikforløb skaber vi forståelse for sammenhængene mellem netop disse to.

Elevens selvforståelse vokser i 10. klasse.  Vi har fokus på bevidstheden om "formål med egen læring" gennem elev- og handleplaner, og øver os på selv samme gennem selvstændige opgaver som gruppearbejde og præsentationer i større og mindre forsamlinger. Vi understøtter elevens forudsætninger for at træffe selvstændige valg gennem elevinddragelse i årets aktiviteter og elevrådsarbejde for dem der stiller op. 

Vi har fokus på sociale kompetencer; forståelse af dem, og hvad de gør godt for i et fremadrettet uddannelses- og arbejdsliv. Elever i 10. klasse oplever at være en ligeværdig del af fællesskabet, som derved skaber større mulighedsrum for udvidelse af horisont og videre opbyggelse af kulturel dannelse. 

Vores vision er tæt forankret i Faxe kommunes fælles Børn og Unge politik. Denne kan du læse mere om her.

BILLEDE

VÆRDIER

10. klasse på Ung Faxe har 4 grundværdier, som har stor betydning både i skoleåret i 10. klasse - og i fremtiden på uddannelser og arbejdspladser: 

 • Tillid: 10. klasse på Ung Faxe er "starten på resten af elevens uddannelsesliv". Vi er en forsmag på, hvad der venter af forventninger til selvstændighed, overholdelse af aftaler, deadlines, opsøgende arbejde mv. Derfor er et år i 10. klasse på Ung Faxe også bygget på tillid og dermed også på, at en stor del af ansvaret ligger hos eleven selv. Vi forventer, at alle vores elever varetager den tillid på en ansvarlig måde både i forhold til skolen og til hinanden. Brud på denne tillid er en alvorlig forseelse, og vil fx. inkludere tyveri, misvedligeholdelse af aftaler omhandlende både eleven selv eller andre. Dette betyder fx. også, at man aldrig låner andres ting uden foregående aftale eller i det hele taget indtager andre menneskers "rum" uden at sikre tilladelsen først.  
   
 • Ansvarlighed: Vi får ikke særlig mange ting gjort, hvis vi ikke gør dem sammen. Kvaliteten af undervisningen falder for alle, hvis den enkelte ikke forbereder sig, ligesom at det fælles studiemiljø bliver ubrugeligt, hvis vi ikke hver især ryder op efter os selv. Vi forventer, at vi selv og vores elever udfører de opgaver, som opstår eller bliver pålagt, samt at vi alle tager ansvar for vores handlinger. "Vi kan mere sammen", og vi tager initiativ og ansvar på opgaver, som vi kan se, har brug for at blive løst. 
   
 • Respekt: Vi som lærere, pædagoger og øvrigt personale respekterer vores elever ved at give dem plads til at være dem selv, indenfor de rammer som skolen tilbyder. Denne respekt forventer vi i samme mængder fra vores elever, så vi alle kan finde os vel til rette i fællesskabet. Fx. behandles skolens inventar med respekt, og eleverne udviser dagligt den morgenlige gestus at komme til tiden og tie stille, når der ønskes ro. Vi viser alle respekt for de andre ved fx. at vise hensyn, ikke deltage i mobning, fremme positive initiativer hos andre etc. 
   
 • Venskab: Venskab er kendetegnet ved loyalitet, fortrolighed, positive følelser overfor hinanden, respekt og en vis grad af overbærenhed. Dette er, hvad vi giver hinanden som kollegaer i 10. klasse - og hvad eleverne kan forvente sig af os. Derfor kommer gamle elever også på besøg fra tid til anden og fortæller om deres nyeste bedrifter - og vi støtter dem stadig. Elevernes egne venskaber knyttes gennem skoleåret og støtter dem nutidigt og fremtidigt gennem udfordrende tider og personlige sejre. Et år i 10. klasse på Ung Faxe udvider ens horisont og evne til at indgå i sociale sammenhænge og skabe ærlige og stærke relationer. 

BILLEDE

SKOLENS HISTORIE

I 2009 startede et samlet 10. klasse op i Faxe kommune under navnet 'Ak10vet'. Med Kim Laursen som skoleleder startede 75 elever op på Sofiendalskolen; fordelt på 3 10. klasser i nyrenoverede lokaler.

Linjer: Krop og Livsstil, Medier, kommunikation og IT, Kreativ, Adventure og friluftsliv

6 lærere fra start. Fokus på forberedelse gennem optimale arbejdsrum med flotte store arbejdsstationer, hvor der var plads til at forberede sig både kreativt og gennemført.

De første 3 år er der fuld fart på rejserne med fx. introture til Næstbycenteret, storbysferier og årlig skitur. 

Efter sommerferien 2010 rykkede skolen midlertidigt ind i pavillionen på Søndergade og kom hjem i efterårsferien til ombyggede lokaler på Sofiendalskolen. Store klasser, da vi kun havde 3 klasser i pavillionen - bliver til 4 klasser, når vi lander tilbage på Sofiendalsskolen.

6 lærere.

I 2011 rykkede Ak10vet ind på den gamle Håndværkerhøjskole på Skolegade i Haslev. Alle var SÅ imponerede. Alt var nyt og teknologien var den nyeste. Det var et helt fantastisk studie- og skolemiljø! Alle elever har egne computere som de første i Faxe kommune. 

I samme omgang får Ak10vet ny afdelingsleder Dorte Ritz Nissen. Hollywood-fest havde udviklet sig til et af årets højdepunkter med rød løber, 3-retters menu og eleverne gik fuld skrue med udklædning. 

I 2012 blev en del af  Campus Haslev på Skolegade (Lau er Campuskoordinator) sammen med Haslev Gymnasium, Det merkantile grundforløb, HG (ZBC) og Bygge og Anlæg, BA (EUC Sjælland). Her var Ak10vet del af et stort set-up med koncerter, campuscafe og fitnesscenter.

I 2013 ændrer en af studieturene sig til "Berlinerturen". Skituren forsvandt og den europæiske storbysferie. Ak10vplus bliver oprettet med 8 elever i en selvstændig klasse. Til denne klasse bliver der ansat 2 pædagoger og 1 lærer. I alt 8 lærere og 2 pædagoger.

På dette tidspunkt kører 5 linjefag: Idræt adventure, håndværk, kreativ, krop og livsstil, medie og IT.

Filmhold, kulturfag, lektiecafeer, naturfag, økonomi, musik. Lene Sørensen

Valgfag, det er dyrt at være fattig, skoleåret 14-15 er vi med i kontant.

November 2013, Statsminister Helle T. besøgte skolen.

I 2014 indtrådte den nye skoleleder Jens Nicolai Gamsbøl-Havmand. Dette skete i sammenhæng med, at Ak10vet sammenlagdes med Ungdomsskolen i august samme år. Halvvejs igennem året stopper afdelingsleder Dorthe Ritz Nissen, og i maj 2015 bliver tidligere lærer på skolen, Christian Friderichsen afdelingsleder for Ak10vet. 

2014 er også året, hvor resten af Ungdomsskolen får ny afdelingsledelse; hhv. Tanja Skuldsbøl og Johs Odgaard som afdelingsledere for Klub og fritid.

2015-segmentet vokser. Ny model med Tanja og Marlene. KÆMPE SUCCES! Første gymnasierettede 10. klasse.

Fra skoleåret 16/17 skal 10. klasserne møde op i Ak10vets nye lokaler på Søndergade 12G - Haslevs gamle lærerseminarium. En svær start pga. dårlig flytning, men vi får vendt det, og har stadig mange linjefag og valgfag.

18/19: Renovering af Søndergade og møblering af fællesområde.

Afdelingen fik ny leder efter Christian ved skolestart 19/20.  Den nye afdelingsleder Tim Skeel Zwisler tiltrådte efterfølgende som konstitueret Skoleleder for hele Ungdomsskolen og d. 1. januar tiltrådte nuværende afdelingsleder for 10. klasse, Rikke Birkedal.   

I 2019 skiftede både Ungdomsskolen og Ak10vet navn til hhv. Ung Faxe og 10. klasse. Navneskiftet var et symbol på nye tider og en ny start, hvor 10. klasse nu havde 4 uafhængige linjer, der pegede i retningen af de forskellige hovedgrupper for ungdomsuddannelserne.