Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

BESKRIVELSE

KLAR-PARAT10 er et 10.klassestilbud med ekstra støtte i form af bl.a. en fast pædagog, der er tilknyttet klassen.

På KLAR-PARAT10 planlægger vi ud fra elevens helt særlige situation:  Vi har et tæt samarbejde med hjemmet, med den eventuelle sagsbehandler eller familievejleder samt UU vejleder for at skabe de bedst mulige forudsætninger for et succesfuldt skoleforløb. 

I undervisningen bliver eleven præsenteret for en tydelig struktur, genkendelighed og visualisering. Vi har fokus på medansvar og commitment gennem et tydeligt, dokumenteret arbejde med den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling og målsætning, løbende gennem året. 

På KLAR-PARAT10 er der plads til at være sig selv og samtidig opleve sig som en del af en gruppe: 

  • Vi tager udgangspunkt i, at ”særlige aftaler” er obligatoriske. 
  • Vi anerkender og understøtter elevernes forskelligheder og tilpasser udfordringen af den enkelte og behovet for at trække sig tilbage, derefter. 

Motivation og nysgerrighed er en afgørende faktor:

  • Vi fastholder troen på og lysten til at lære hos den enkelte elev gennem målrettede aktiviteter i hverdagen. 
  • Hver elev modtager ugentlige strukturerede samtaler med udgangspunkt i den alsidige udvikling. 
  • Hver enkelt elev modtager også trivselssamtaler med klassens pædagog for at tydeliggøre den personlige og sociale progression, og i fællesskab sættes nye mål. 

Vi  hjælper eleven med finde og skabe forskelligartede, kortere praktikker med fokus på at afklare fremtidigt uddannelses-/erhvervsønske: 

  • De praksisnære oplevelser er samlet set med til at afklare og synliggøre egne kompetencer og muligheder og skabe en øget valgparathed. 
  • Brobygning på KLAR-PARAT10 går typisk til erhvervsuddannelserne, til HF eller almene/ autismeklasser, på områdets gymnasier. Brobygning kan også ske til FGU.