Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

TVÆRSUNG

Tværsung

Tværfagligt samarbejde om børn og unges trivsel - TVÆRS

I Faxe Kommune arbejdes der med tidlig forebyggelse i dagtilbud og skoler i et tværfagligt samarbejde. Det tværfaglige samarbejde omkring børn og unge er organiseret i 4 konsultative teams kaldet TVÆRS. Her er det muligt at drøfte problemstillinger og få vejledning omkring børn og unge, både på det generelle plan og i konkrete sager. Der arbejdes med tidlig, fremskudt forebyggelse, hvorfor sager og drøftelser skal bringes op, inden der foretages indstilling til PPR eller underretning til Socialcentret (Børn og unge afdelingen).

Hvert enkelt dagtilbud og skoleafdeling har et TVÆRS- team, som består af faste medlemmer fra dagtilbud/ skole, en sundhedsplejerske, en psykolog og en socialrådgiver. Hvis personalet i et dagtilbud eller på en skole oplever mistrivsel hos et barn eller en ung  kan denne bekymring drøftes i TVÆRS og det er ligeledes muligt at inddrage forældrene i denne drøftelse.

Der arbejdes med afsæt i Faxe Kommunes børnelineals 5 problemniveauer, og der arbejdes systematisk med metoder som Signs of Safety, LP og PALS i det tværfaglige forebyggende samarbejde.

Se vedlagte folder - info til forældre om TVÆRS

 

 

 

Dokumenter

info_til_foraeldre_tvaers.pdf

Shape Created with Sketch.